Groei naar 84 organisaties tegen eenzaamheid in Appingedam

APPINGEDAM - De Damster Coalitie tegen de Eenzaamheid is gegroeid van 59 naar 84 organisaties.

Vorig jaar hebben 59 organisaties en verenigingen een handtekening gezet op het Manifest tegen de Eenzaamheid. Maandag zijn daar tijdens een mini-congres in centrum Kabzeël nog eens 25 partijen bij gekomen. Opnieuw is een belangrijke stap in de aanpak tegen eenzaamheid gezet. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Men denkt bij eenzaamheid meestal aan ouderen. Het komt helaas ook voor bij kinderen en jongeren.

Gerine Lodders, assistent-professor van de afdeling ontwikkelingspsychologie van Tilburg University, heeft tijdens het congres heeft een lezing gehouden. Zij is onderzoeker en expert op het gebied van eenzaamheid onder jongeren. Uit cijfers van de RIVM en GGD blijkt dat het aantal eenzame mensen in Appingedam hoger is dan het landelijke en provinciale gemiddelde.

Wethouder Annalies Usmany is blij met de betrokkenheid en inzet van zo’n breed maatschappelijk veld, met maar liefst 84 organisaties, activiteitengroepen en verenigingen die hebben aangegeven zich duurzaam te verbinden met het thema eenzaamheid. Ze kunnen beter signaleren, bespreken het thema met cliënten, deelnemers en vrijwilligers en verankeren het in beleid.

Organisaties en inwoners die signalen van eenzaamheid herkennen maar niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan kunnen altijd contact opnemen met de Damster Zorgbalie of ASWA-Welzijn, Zij kunnen helpen om verbindingen te maken tussen mensen. Het is altijd maatwerk en sommige mensen hebben er al baat bij als ze één keer per week bezoek krijgen.

Door het ondertekenen van het manifest verplicht iedereen zich om binnen zijn of haar organisatie extra aandacht aan eenzaamheid te besteden. Op deze wijze is een gezamenlijke lokale aanpak tegen eenzaamheid georganiseerd. Hanneke Kappen sloot de bijeenkomst af met het zingen van het lied ‘Samen zijn’, dat door de gehele zaal - zelfs staand - werd meegezongen. De bereidheid om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan is groot in Appingedam.