Opening tentoonstelling 150 jaar HHC

WARFFUM - In 1868 krijgt het dorp Warffum de eerste plattelands-hbs van Nederland. Mede dankzij de inzet van vader en zoon Geert en Cornelis Reinders geeft minister Thorbecke toestemming voor de stichting van de school.

Op 5 oktober 2018, 150 jaar later, opende Kees Reinders de tentoonstelling over de geschiedenis van het vervolg onderwijs in Warffum. Een mooie opmaat naar het reüniefeest van zaterdag waar liefst 1300 mensen op af kwamen.

Zo maakte een achterkleinzoon van Cornelis Reinders na anderhalve eeuw de cirkel rond. De hbs (hogere burgerschool) is een nieuw schooltype, ingevoerd in 1863. De opleiding moet bijdragen aan de modernisering van Nederland. Industrie en handel zijn volop in beweging en de overheid wordt actief op steeds meer terreinen, waarvoor gekwalificeerde ambtenaren nodig zijn.

Eerste minister Thorbecke zet zich actief in voor de oprichting van hbs’en. Die moeten komen te staan op de ‘meest gelegene plaatsen’ in Nederland om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen trekken. Dat het dunbevolkte Warffum, gelegen aan de rand van het Koninkrijk, óók een hbs krijgt is mede te danken aan Cornelis Reinders, wethouder in Warffum en boer op Groot Zeewijk in de Noordpolder. Hij weet eerst de gemeenteraad te overtuigen van zijn plan en laat daarna twee Warffumers in de Tweede Kamer ‘lobbyen’ om dit gerealiseerd te krijgen: zijn vader Geert en de huisarts Rembertus Westerhoff. Met succes, want in het najaar van 1868 volgen de eerste 32 leerlingen voortgezet onderwijs in Warffum.

De Rijks-hbs werd na de Mammoetwet van 1968 de RSG Het Hogeland, die op haar beurt begin jaren ’90 na een fusie met scholen in Uithuizen en Wehe-den Hoorn het huidige Hogeland College werd.

De kleine lustrumexpositie in het auditorium van Openluchtmuseum Het Hoogeland belicht de geschiedenis van de Warffumer school met objecten uit de 150-jarige geschiedenis. Prominente oud-leerlingen en -docenten van de school krijgen extra aandacht: van Pieter Roelf Bos – samensteller van de Bosatlas – tot Job Nienhuis, van Ede Staal tot de bedenker van het Deltaplan Johan van Veen.

De lustrumexpositie is nog tot 11 oktober gratis te bezoeken via de ingang van ‘t Spijslokaal aan het Oosterkerkpad 3.