Inloopbijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne Uithuizen

UITHUIZEN - Veiligheidsregio Groningen heeft plannen om een brandweerkazerne te realiseren op de locatie Industrieweg 1 in Uithuizen.

Momenteel is de brandweerkazerne nog tijdelijk gehuisvest aan de Nijverheidsweg. De stand van zaken is dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe kazerne is aangevraagd bij de gemeente Eemsmond en dat enkele noodzakelijke onderzoeken naar de haalbaarheid onlangs zijn afgerond. Op woensdag 17 oktober tussen 16.30 en 19.30 uur worden de plannen bij de brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg 16 in Uithuizen door middel van een inloopbijeenkomst toegelicht.