Inspiratiebijeenkomst 75 jaar bevrijding in Warffum

WARFFUM In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het Oorlog- en Verzetscentrum Groningen, De Verhalen van Groningen en de Stichting Vier 5 mei hebben gezamenlijk het plan opgevat dit lustrum te vieren met een groots evenement in, voor en door de gehele provincie.

De drie organisaties roepen iedereen met een verhaal op de inspiratiebijeenkomsten voor activiteiten in het herdenkingsjaar 2020 bij te wonen. Het plan is om in dat jaar door de hele provincie heen op 75 locaties verhalen te vertellen over oorlog en bevrijding.

In de eerste fase van de plannen van de organisaties wordt gezocht naar verhalen- en dan vooral de meer onbekende- zoals die bij verenigingen en individuen bekend zijn. In de tweede fase wordt gekeken hoe de verhalen publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt. Op de 75 locaties worden door middel van onder andere theater, muziek, poëzie en beeldende kunst de verhalen verteld.

NOS verslaggeefster en schrijver Pauline Broekema zal tijdens de drie bijeenkomsten een inleiding houden, maar het woord zal vooral zijn aan het publiek. De bijeenkomst vindt in deze regio plaats op donderdag 1 november om 20.00 uur in het Hogeland College in Warffum.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@deverhalenvangroningen.nl o.v.v. naam, adres en datum van de bij te wonen bijeenkomst