Opbrengst collecte brandwonden Loppersum en Ten Boer

LOPPERSUM - De collecte brandwonden in de gemeenten Loppersum en Ten Boer heeft een seccesvolle opbrengst.

Per dorp waren de opbrengsten: Garrelsweer € 362,23 ; Loppersum € 1097,63 ; Wirdum € 279,44 ; Zeerijp € 177,85 –; Garmerwolde € 219,88; Lellens € 36,90; St Annen € 60,72; Ten Boer € 1340,77; Ten Post € 303,97; Thesinge € 294,55; Winneweer € 80,18; Wittewierum € 49.38; Woltersum € 140,69.

De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voormensen met brandwonden voort te zetten. Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.