Pilot MKB-compensatieregeling van start

NOORD-GRONINGEN - Ondernemers in het Groninger aardbevingsgebied kunnen bij winstderving of onkosten tijdens versterking van hun bedrijfspand een compensatie aanvragen via de pilot MKB-compensatieregeling.

De pilot is maandag gestart en wordt eerst voor een jaar opengesteld. Daarna wordt de regeling geëvalueerd. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Nationaal Coördinator Groningen. Een onafhankelijke commissie adviseert over de beoordeling van aanvragen en de hoogte van een eventuele compensatie.

De pilot MKB-compensatieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde 1467-groep met een versterkingsadvies waaruit blijkt dat het pand bouwkundig moet worden versterkt. Met deze ondernemer(s) wordt gezocht naar (creatieve) mogelijkheden om winstderving door versterkingswerkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Lukt dit niet, dan is compensatie van winstderving mogelijk. Ook private verhuurders van bedrijfspanden, die huurinkomsten mislopen doordat commercieel vastgoed door het versterken tijdelijk niet kan worden verhuurd, komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.

Zolang het versterken van gebouwen niet publiekrechtelijk wordt afgehandeld, is de pilot een private regeling.

Het is belangrijk dat aanvragen van ondernemers op een onafhankelijke manier worden beoordeeld. Daarom is een onafhankelijke commissie ingesteld. Deze commissie, onder voorzitterschap van Nina Beswerda, adviseert NAM over de beoordeling van een aanvraag en de hoogte van een eventuele compensatie. De leden van de commissie zijn op persoonlijke titel benoemd door de minister van Economische Zaken en klimaat. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij NCG.

Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de NCG.