Tafeltennissen voor senioren bij Detac in Delfzijl

DELFZIJL - Tafeltennisvereniging Detac wil het tafeltennissen als laagdrempelige sport ook onder de senioren verder bevorderen.

Daarom start de club in november ook met speciale recreatieve tafeltennismiddagen voor senioren van 60 jaar en ouder. Deze middagen worden gehouden van 14:00 tot 16:00 in Gymzaal de Garven in Tuikwerd en gaan van start als de eerste groep gevormd kan worden.

De tafeltennissport is bezig met een stevige opmars in Delfzijl. Nadat de club een paar jaar geleden gedwongen moest verhuizen naar een kleinere accommodatie, is de clu alleen maar gegroeid. Vanaf 5 november komt er naast de woensdagavond een speelavond bij op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 in Gymzaal de Garven in Tuikwerd. Deze avonden zijn voor jong en oud en iedereen is van harte welkom om de eerste vier keer gratis mee te doen.

Voor informatie of aanmelding kan men terecht bij voorzitter Edo Ladage, via: 06-19471147 of info@ttvdetac.nl.