Koopvaardijdienst met mannenkoor in Zeemanshuis Eemshaven

EEMSHAVEN - De jaarlijkse Koopvaardijdienst inn het Zeemanshus in de Eemshaven wordt zondag 11 november om 16.00 uur gehouden.

Voorganger is pastor S. Standhardt, muzikale medewerking is er van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. De begeleiding van de samenzang is inhanden van Annejet Dijkman.

In deze (herdenkings)dienst wordt stilgestaan bij de mensen die tijdens de oorlog op zee hun leven hebben gegeven voor het vaderland. Maar ook mensen die tijdens hun werk op zee hun leven verloren zullen worden herdacht, evenals de vrijwilligers van het zeemanshuis in de Eemshaven die niet meer onder ons zijn.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die rond de Kerst worden uitgedeeld. Het is de bedoeling zeevarenden te laten weten dat er aan ze gedacht wordt tijdens de dagen dat iedereen graag bij gezin, familie en vrienden wil zijn.