Noodkreet Krewerd: Staat moet Woning Veilig Verklaring afgeven

KREWERD - De inwoners van het dorp Krewerd zijn het beu en zetten daarom de procedure op de kop. Ze eisen dat de Staat der Nederlanden hun huizen onverwijld veilig verklaart.

In dorpshuis Kredo lieten ze merken dat ze boos, teleurgesteld en het getreuzel meer dan zat zijn. De bewoners ondertekenden vrijdag aan het eind van de middag stuk voor stuk een brief om die samen te posten. In die brief aan minister Wiebes van Economische Zaken manen zij hem om voor hun huizen met spoed een `Woning Veilig Verklaring’ af te geven.

Er is volgens de circa 90 bewoners van 42 huizen geen enkel beletsel meer voor de overheid om over de veiligheid van de huizen in het dorp uitsluitsel te geven. De woningen zijn eerder dit jaar allemaal op aangeven van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnspecteerd. ,Maar de versterkingsoperatie ligt stil en wij wachten al vijf jaar in slopende onzekerheid of onze huizen nog wel veilig en aardbevingsbestendig zijn’, schrijven ze in een verklaring. ‘Ons welzijn en gezinsleven lijden hier ernstig onder.’

Krewerd wijst de Staat der Nederlanden op haar zorgplicht, zoals omschreven in de Grondwet. Ook zijn hun rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geding. ‘Wij willen dat u eindelijk rust brengt en ons een verklaring geeft dat we veilig wonen. Dit zal ons tevens de waarde van ons onroerend goed teruggeven.’

De inwoners hebben zich verenigd in het Experiment Krewerd. Samen met architect Fons Verheijen wordt een plan van aanpak gemaakt. „En daarbij zitten we echt niet op een nieuwbouwwijk te wachten,” vertelt Tom Roggema die sinds twee jaar in het dorp woont. „En het andere uiterste van een soort nep-authenticiteit moeten we ook zien te vermijden. Gewoon huizen realiseren met kenmerken uit de Groningse architectuur, maar het dorp moet wel terug te herkennen zijn. We moeten als het ware een laag aan de tijd van het huis aan het dorp toevoegen. En dat moet per huis, per inwoner worden bekeken.”

Een flink aantal bewoners heeft er weinig geloof in dat het nog goed komt. Door schade en schande wijs willen ze daar anoniem wel wat over kwijt. „Ik geloof dat maar weinig mensen weten wat er door de nieuwe mijnbouwwet is veranderd. We kunnen niet meer de gang maken naar de civiele rechter, alles wordt nu door de bestuursrechter beslist. Voorheen was het zo dat een beslissing van de Staatstoezicht op de Mijnen leidend was. Dat is ook niet meer zo. Het is schandalig wat er gebeurt. Deze actie in het dorp is een pure noodkreet. We zijn in deze regio tweederangs burgers aan het worden.”

De brief luidt als volgt:

Betreft: Verzoek tot het afgeven van een Woning Veilig Verklaring.

1. Ondergetekende is bewoner en eigenaar van een woning in het dorp Krewerd, gelegen in het aardbevingsgebied van Groningen.

2. Al vijf jaar leven wij met de slopende onzekerheid of onze woning nog wel veilig en aardbevingsbestendig is. Ons welzijn en gezinsleven lijdt hier ernstig onder.

3. Het dichtdraaien van de gaskraan op termijn levert nu en de komende tijd geen vermindering van het aardbevingsgevaar op, teveel is nog onzeker.

4. De lopende procedure van de versterkingsoperatie is dit voorjaar stilgelegd. In september zou er uitsluitsel worden gegeven. Dat is er nog steeds niet.

5. Wij wijzen u op uw zorgplicht zoals omschreven in artikel 21 van de grondwet: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Hieronder wordt tevens verstaan de zorgplicht van de overheid om haar inwoners te beschermen tegen natuurgeweld, zoals aardbevingen.

6. In het geding zijn voorts onze rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), artikel 2 (recht op leven) en artikel 8 (recht op onder meer lichamelijke integriteit).

7. De inwoners van ons dorp hebben zich verenigd in het Experiment Krewerd. Samen maken wij ons sterk voor een gezonde en veilige toekomst. Experiment Krewerd is door de gemeente Delfzijl en de NCG erkend als een belangrijk bewonersinitiatief. Daarom ook is het dorp Krewerd met voorrang door de NCG bezocht voor de veiligheidsinspecties.

8. Voor alle woningen in Krewerd zijn de betreffende inspecties uitgevoerd. Er zijn dus geen beletsels meer om nù de woningen constructief te analyseren.

9 Wij verzoeken u om per ommegaande een Woning Veilig Verklaring af te geven. Dit zal ons na vijf jaar slopende onzekerheid eindelijk rust brengen en de waarde van ons onroerend goed teruggeven.