Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen

NOORD-GRONINGEN - De extreme weersomstandigheden van het afgelopen half jaar hebben waterschap Hunze en Aa’s, verantwoordelijk voor grofweg het gebied ten zuiden van het Eemskanaal, in 2018 € 485.000,- gekost.

Het voorjaar van 2018 was nat. Vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen € 80.000,-.

De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Vanwege de extreem droge zomer plaattse het waterschap noodpompen om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa’s de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen € 405.000,-.

De extra kosten zijn eenmalige kosten en zijn in de begroting van 2018 ten laste gebracht van onze financiële reserves.

Kostenoverzicht droogte:

Extra aanvoer van IJsselmeerwater via de Hoogeveensche vaart en de Drentse Hoofdvaart € 90.000,-; extra energiekosten aanvoergemalen € 50.000,-; huur pompen voor wateraanvoer € 200.000,- en inspecties en maatregelen kaden € 65.000,-. Dat maakt totaal € 405.000,-.