Damster raad wil versoepeling kinderpardon

APPINGEDAM - De gemeenteraad van Appingedam heeft donderdagavond ingestemd met de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022. Daarnaast heeft de raad unaniem een motie aangenomen over verruiming van het kinderpardon. De raad constateert dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd: Ze nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis. De Damster raad neemt daarbij in overweging dat het uitzetten van gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet.

Het college van b en w wordt verzocht bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra : „Het is een duidelijk signaal vanuit Appingedam en de zorgen zullen we in een brief overbrengen naar de staatssecretaris.”