Minder schoolverzuim in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

DELFZIJL - Het aantal leerplichtigen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat niet staat ingeschreven op een school bedroeg in het schooljaar 2017-2018 vier (thuiszitters). Er zijn in totaal 152 meldingen gemaakt van leerlingen die zonder toestemming voor langere tijd van school wegbleven.

Dat zijn er 31 minder dan in het schooljaar daarvoor. Dit is te lezen in het Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2017-2018. De gemeenten Loppersum en Appingedam hebben de uitvoering van de leerplichttaken overgedragen aan de gemeente Delfzijl. Evenals voorgaande jaren is een gezamenlijk jaarverslag leerplicht 2017-2018 voor de drie gemeenten gemaakt.

Er zijn geen grote verschillen ten opzichte van eerdere schooljaren. Het absoluut verzuim (geen schoolinschrijving) laat een constante lijn zien gedurende de laatste drie schooljaren. Het relatief verzuim (zonder toestemming voor langere tijd van school wegblijven) is met name in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Praktijkonderwijs gedaald. Dat werd mede veroorzaakt door een niet consequente registratie van aan- en afwezigheid. Dit was het gevolg van technische aanpassingen aan en/of vervanging van het registratiesysteem. In het MBO daarentegen is het relatief verzuim gestegen. De stijging in het MBO is een gevolg van het frequent aandacht hebben voor verzuim, de redenen van verzuim en een meer integrale aanpak van school en gemeente.

Het aantal leerplichtige leerlingen laat in Appingedam en Loppersum een stijgende lijn zien, terwijl deze lijn in Delfzijl nog steeds dalende is. De drie gemeenten samen zitten voor het eerst in jaren in de plus.

Het aantal thuiszitters is in de drie gemeenten licht gestegen. Gemiddeld zaten in het vorig schooljaar vier leerlingen zonder geldige reden thuis. Thuiszitters zijn leerlingen tussen 5 en 17 jaar die meer dan vier weken verzuimen. Uitgangspunt is dat deze leerlingen niet langer dan drie maanden thuis zitten. Zij moeten binnen deze termijn een passend onderwijsaanbod krijgen.