Centrum Delfzijl weer goed bereikbaar

DELFZIJL - De tijdelijke parkeerplaatsen aan De Vennen in het centrum van Delfzijl zijn bijna klaar. Op vrijdag 16 november is De Vennen aan het eind van de middag weer in beide richtingen open voor alle verkeer.

De rijbaan De Vennen is iets verlegd en er zijn 125 tijdelijke parkeerplaatsen op de kop van het centrum aangelegd. De werkzaamheden vonden plaats als onderdeel van het project 'herinrichting plein De Vennen'. De herinrichting versterkt de verbinding tussen het winkelgebied in Delfzijl centrum en het nieuwe stadsstrand.

Wethouder IJzebrand Rijzebol is blij dat de tijdelijke parkeerplaatsen klaar zijn. „Dat de kop van het centrum weer goed bereikbaar is, is belangrijk voor bezoekers en ondernemers. De komende jaren wordt nog verder gewerkt aan de herinrichting van het plein en de verbinding met het strand. De tijdelijke parkeerplaatsen zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en het centrum blijft goed bereikbaar.

Met het openstellen van de tijdelijke parkeerplaatsen is het voormalig Lommerts-terrein beschikbaar”gekomen voor vervolgwerkzaamheden. Binnenkort verdwijnt de betonplaat waar jaren op geparkeerd is. De voorbereidingen voor het verwijderen van de betonplaat zijn al begonnen. Eind november vindt bodemsanering plaats. Omdat het een voormalig bedrijventerrein betreft en nog niet onderzocht kon worden wat de kwaliteit van de grond is onder de betonplaat, worden de werkzaamheden ook milieukundig begeleid. Ter plaatse van de vroegere bebouwing aan de Havenstraat, die vroeger ten noorden van de huidige De Vennen lag, zijn enkele kleine verontreinigingen aangetroffen.

Waarschijnlijk door destijds gebruikte oliekachels. Hiervoor vinden saneringswerkzaamheden plaats. Naar verwachting is het voormalig Lommerts-terrein eind dit jaar gereed voor het aanbrengen van de fundering van de opgang naar het stadsstrand.

De herinrichting van plein De Vennen is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. In dit plan staan maatregelen om de functie van Delfzijl als regionaal en economisch centrum te behouden. Meer informatie over de plannen voor het centrum van Delfzijl is te vinden op www.delfzijl.nl, projecten centrum Delfzijl.