Eerder hulp bij schulden in Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil mensen die in de schulden zijn geraakt eerder hulp kunnen bieden.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel in die richting. Wethouder Meindert Joostens richt zich op het zichtbaar en bereikbaar maken van hulp voor mensen met schulden. „70 tot 80% van de hulpvraag in het sociaal domein heeft te maken met financiële problemen. Bij meer dan de helft van de aanvragers van een bijstandsuitkering is sprake van schulden. Daar komt nog bij dat we weten dat mensen om uiteenlopende redenen heel lang wachten met hulp te vragen bij financiële problemen. Soms duurt dat wel vier jaar, en dan zijn die problemen soms tot torenhoge schulden uitgegroeid.”

De gemeente heeft een compleet aanbod aan financiële dienstverlening, maar die is nog niet goed genoeg zichtbaar. „Daar willen we wat aan doen,” legt Joostens uit. „Door vroegtijdige hulp bij schulden wordt de groep mensen (en kinderen) die dagelijks stress heeft vanwege hun financiële situatie kleiner. Daardoor krijgen zij meer mentale en financiële ruimte om mee te doen in de samenleving. De kinderen in deze gezinnen zullen meer veiligheid ervaren. Dit heeft weer effect op hun schoolprestaties en sociale ontwikkeling.”

Om dat te bereiken wil de wethouder de financiële dienstverlening dichterbij de inwoners brengen. „We zijn daarvoor in gesprek met de Stichting Welzijn&Dienstverlening en de VolksKredietBank. Het is de bedoeling dat het Sociaal Plein Delfzijl hierin ook een rol krijgt. Ook gaan we inwoners erbij betrekken die ervaring hebben met financiële vragen. Zij kunnen ons vast goede tips geven hoe we beter kunnen aansluiten op de behoeften die hierin in de samenleving leven.”

De verwachting is dat er eerst een stijging zal zijn van het aantal trajecten als gevolg van het vroeger signaleren, maar dat deze mensen eerder uitstromen doordat de trajecten korter zijn.