Meedenken over afvalbeleid gemeente Delfzijl

DELFZIJL - Inwoners van de gemeente Delfzijl worden uitgenodigd om via een enquête mee te denken over het toekomstig afvalbeleid.

De overheid heeft in het programma van 'Afval naar grondstof' doelstellingen voor gemeenten vastgelegd op het gebied van afvalinzameling. Een van de doelstellingen is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is. In 2017 was het scheidingspercentage in de gemeente Delfzijl 64%. Dit betekent dat de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner teruggebracht moet worden. Hiervoor is meer inzicht van inwoners nodig over de huidige afvalinzameling.

Om de doelstelling van 75% te kunnen behalen, heeft de gemeente meer inzicht nodig over de huidige afvalinzameling. Wethouder IJzebrand Rijzebol: „Van onze inwoners horen we graag in hoeverre zij al bezig zijn met afval scheiden. Misschien dat zij hierdoor ideeën hebben gekregen over hoe die verbeterd kan worden. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe tevreden inwoners zijn over de huidige manier van afval scheiden. Wat doen we nu al goed en wat kan beter. Via een enquête hopen we hier meer inzicht in te krijgen.”

De resultaten van het onderzoek worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe Afvalbeleidsplan. Begin 2019 neemt de raad een besluit over het plan.

Inwoners kunnen tot en met 30 november hun mening en ideeën over afvalinzameling aangeven in de enquête 'Publieke peiling Afvalbeleid gemeente Delfzijl'. De online enquête is te vinden op www.delfzijl.nl/afval. De papieren vragenlijst is op diverse plekken in de gemeente op te halen, zoals bij dorps- en buurthuizen. Deelnemers aan de enquête maken kans op een lunch voor twee personen.