Dorpsplein op plek kerk Woldendorp

WOLDENDORP - Het dorp Woldendorp krijgt een echt dorpsplein. De fraaie nieuwe ontmoetingsplek komt op de plek van de kerk die een half jaar geleden is gesloopt.

Na een jarenlange strijd is de door aardbevingen aangetaste kerk van Pieter Stapel in Woldendorp aangekocht door de NAM. Het gebouw was in een dusdanige staat dat behoud niet meer mogelijk was. Samen met de architect René Wubs van Ontwerpstation Loppersm is een plein ontworpen dat het nieuwe hart van het dorp moet worden. De plannen werden vorige week in de drukbezochte aula van het Dollard College gepresenteerd door een werkgroep uit het dorp.

Er moeten nog wat subsidies worden ‘geregeld’, maar het is de bedoeling dat de werkzaamheden volgend jaar beginnen. In de plannen komt het plein te liggen in het midden van het vroegere pad rond de kerk. Als een ‘diamant’ omsloten door twee armen, aldus de architect. Het plein moet een ontmoetingsplek worden voor en door de Woldendorpers, waar ook activiteiten als concerten kunnen plaatsvinden. Er komt een beweegtuin bij die geschikt is voor alle leeftijden.

Een replica van de torenspits krijgt een prominente plek op het dorpsplein.

De originele torenspits was al in te slechte staat. De in 1949 ingemetselde gevelsteen werd tijdens de sloop gered en wordt nu herplaatst in de hervormde kerk. Het bijna 70 jaar geleden ingemetselde document werd er tijdens de bijeenkomst uit gehaald door de 80-jarige Albert Haan (80) die het als kind meemaakte dat de steen werd gelegd. De boodschap van de kerkvaderen toen luidt: ‘1n de donkere Aprildagen van het jaar onzes Heren 1945 werd ons Geref. Kerkgebouw door oorlogsgeweld verwost. Verscheidene jaren gingen voorbij, maar door Gods goedheid mocht dit nieuwe gebouw verrijzen.’