Leergeld zoekt intermediairs ruim 800 verzoeken in ‘DAL’

DELFZIJL - De Stichting Leergeld is op zoek naar nieuwe vrijwillige intermediairs om aanvragen te verwerken. Het zijn er inmiddeld meer dan 800 per jaar.

Alle kinderen mogen meedoen. Dat is het motto van Stichting Leergeld in de drie DAL-gemeenten. Geen kind mag worden buitengesloten van schoolreisjes, muziekles of sport, omdat de ouders het niet kunnen betalen. Ouders met een te laag inkomen kunnen dan ook een beroep doen op Leergeld. Een intermediair komt op bezoek en gaat samen met de ouders na wat de mogelijkheden zijn en waarin Leergeld kan helpen.

Bij de start in 2016, toen de landelijke overheid geld heeft vrijgemaakt voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, waren er 620 aanvragen, in 2017 liep dat op tot 800 en voor 2018 gaat dat aantal weer ruim worden overschreden. Leergeld bestaat overigens al ruim tien jaar. Het is begonnen op kleine schaal en met een klein budget.

De toename in het aantal aanvragen vraagt natuurlijk veel van de vier intermediairs. Zij werken op vrijwillige basis (tegen een vrijwilligers- en onkostenvergoeding) een of meerdere dagdelen per week om de ingediende aanvragen zo snel mogelijk af te werken, want heel vaak is de nood hoog. Vanwege de toename van het werk is Stichting Leergeld op zoek naar nieuwe intermediairs. Iedereen die geïnteresseerd is en meer wil weten over wat het dankbare werk van een intermediair zoal inhoudt, kan bellen (06 155 988 50) of mailen (leergeldadl@hotmail.com).