Geld voor MFC’s Zandeweer en Schildwolde

ZANDEWEER - Met subsidie aan veertien projecten investeert de provincie Groningen ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid. Het geld gaat naar dorpshuizen, de woningmarkt in Oost-Groningen, zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in dorpscentra. Ook gemeenten en bedrijven steken geld in deze projecten, waardoor de totale investering in de leefbaarheid ruim 26 miljoen euro bedraagt.

Een ontmoetingsplek in het dorp voor jong en oud, een plek waar verenigingen terecht kunnen en waar ruimte is voor dorpsactiviteiten, een multifunctioneel centrum (MFC) is voor veel dorpen onmisbaar voor de leefbaarheid. Daarom gaat er 60.000 euro naar een nieuw MFC in Schildwolde en er is 90.000 euro voor MFC 't Klokhoes in Zandeweer.

Uit het fonds dat er op gericht is de leegstand en achterstand in het onderhoud van de particuliere woningvoorraad tegen te gaan, is een subdidie van 50.000 euro toegekend aan de dorpskern van Loppersum waar de gemeente in overleg met de eigenaren woningen gaat kopen, slopen, herverkavelen en (minder) nieuwe woningen bouwen. De stichting Welzijn en Dienstverlening in Delfzijl krijgt 20.000 euro voor plek waar thuis wonende ouderen en professionals elkaar kunnen ontmoeten zodat er aan een toegankelijk zorgnetwerk kan ontstaan. Voor de herontwikkeling van het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen met groen en recreatieve voorzieningen voor het dorp, is 190.000 euro beschikbaar.