Toename in ontwikkeling zonneparken Eemsdelta

DELFZIJL - In Delfzijl en in de Eemshaven werkt Groningen Seaports nauw samen met haar klanten en ontwikkelaars om in de komende jaren meer dan 100MWp aan zonneparken te bouwen.

Het gaat hier om groene stroom voor ruim 28.000 huishoudens. In totaal zijn er nu acht zonneprojecten in ontwikkeling of gebouwd, vier in het Eemshavengebied en vier in het Oosterhorngebied in Delfzijl. Voor de projecten op Slibdepot Heveskeslaan en Valgenweg, beide in Delfzijl, vond vandaag (woensdag 21 november) de ondertekening van de intentieovereenkomst plaats.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van deze zonneparken. Groningen Seaports zal de zonneparken op Slibdepot Heveskeslaan en een terrein aan de Valgenweg samen met Eneco, Wirsol en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen. De gemeenteraad van Delfzijl gaf eerder deze maand al een Verklaring van Geen Bedenkingen af en de plannen komen voor de jaarwisseling nog ter inzage. Vervolgens wordt er getracht SDE+subsidie voor beide projecten aan te vragen in de voorjaarsronde.

Met de ondertekening is tevens een stap gezet in de verdere ontwikkeling van voldoende hernieuwbare energie voor de Eemsdelta regio. Naast deze parken bevindt zich in Delfzijl een grootschalig zonnepark Sunport, gebouwd door Wirsol, dat met 30MWp het een na grootste zonnepark is van Nederland. Daarnaast is Solarfields op dit moment een zonnepark van 7,4 MWp aan het bouwen op het slibdepot Geefsweer van Groningen Seaports. Als deze gereed is gaan zij verder met een zonnepark op de dijk bij binnenkomst in de Eemshaven. Daarnaast zijn er op diverse terreinen in de Eemshaven ontwikkelplannen voor nieuwe zonneparken.

De zonneparken worden gebouwd op industriële gronden en op voormalige depots. De stroom wordt gebruikt om lokale bedrijven te vergroenen en nieuwe bedrijven aan te trekken. Dankzij de beschikbaarheid van de hernieuwbare energie kunnen bedrijven hun CO2-emissies verkleinen. Op deze manier neemt Google stroom af van onder andere het zonnepark Sunport en ook hotel De Boegschroef levert op deze manier CO2 neutrale diensten.

In toenemende mate wordt de omgeving betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van deze zonneparken. Zo kunnen bijvoorbeeld inwoners van de toekomstige DAL-gemeentes (Delfzijl, Appingedam, Loppersum), maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven op meerdere manieren participeren in de zonneparken Valgenweg/Heveskeslaan. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.