Gemeentebelangen Het Hogeland winnaar verkiezingen nieuwe gemeente

UITHUIZEN - De lokale partij Gemeentebelangen Het Hogeland is de grootste partij van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Woensdag kreeg Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen 8 van de 29 beschikbare zetels. De partij kreeg 4690 stemmen. Om een nieuw college te vormen zijn zeker drie partijen nodig. Het CDA werd de op één na grootste partij met 6 zetels (3677 stemmen). De PvdA en de ChristenUnie behaalden elk 4 zetelss, GroenLinks 3, en de SP en de VVD ieder 2.

Twee deelnemende partije bleven met lege handen staan: D66 en Hogeland Lokaal Centraal.

Het opkomstpercentage was net boven de helft, 52,22%.

Dat 48% van de stemgerechtigden niet is gaan stemmen is een signaal vinden alle partijen. De partijen geven aan dat er werk aan de winkel is. Het opkomstpercentage was nog altijd hoger dan de gemiddelde opkomst bij herindelingsverkiezingen.

De eerste taak van de gemeenteraad is de vorming van een college. Zoals gebruikelijk neemt de grootste fractie - GemeenteBelangen Het Hogeland - het initiatief bij de collegevorming. Dat de partijen er geen gras over laten groeien blijkt wel uit de eerste verkennende gesprekken die afgelopen weekend al plaatsvonden. De volgende stap is het aanwijzen van twee externe informateurs. Deze informateurs gaan met alle partijen gesprekken voeren.

De partijen hopen snel tot een college te komen. Dat moet ook wel, want op 2 januari is de eerste gemeenteraadsvergadering waarbij de nieuwe raad wordtngeïnstalleerd en de wethouders worden benoemd.