Geen zwaar verkeer over Oosterwijtwerdertil

OOSTERWIJTWERD - De brug Oosterwijtwerdertil in de Schoolweg in Oosterwijtwerd is in de loop van week 47 gestremd voor verkeer met een aslast boven 2 ton.

Reden voor de aangepaste aslastbeperking zijn de geconstateerde gebreken aan de brug die vorige week tijdens de versterkingswerkzaamheden naar voren zijn gekomen.

Het waterschap Noorderzijlvest is met een adviesbureau aan het bekijken hoe zij de brug weer kunnen versterken of mogelijk compleet vervangen.

Gelet op de veiligheid is er op dit moment geen andere mogelijkheid.

Personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken.

Er is voor zwaarder verkeer een omleidingsroute ingesteld via de N360.

Dit wordt met borden aangegeven.