400 Nieuwe woningen in Opwierde-Zuid

APPINGEDAM - Opwierde-Zuid in Apppingedam wordt een nieuwe, duurzame en aardbevingsbestendige wijk. Zo’n 400 woningen worden gesloopt en daarna nieuw gebouwd.

Dat is wat de Gemeente Appingedam, Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) willen. De gemeente heeft dinsdagavond haar plannen voor de herstructurering van de wijk aan de bewoner gepresenteerd en tegelijk gaf NCG groen licht voor de plannen rondom de nieuwbouw van aardbevingsbestendige woningen.

De plannen zijn met veel inbreng van bewoners gemaakt. Voor het oostelijk en westelijk deel van de wijk zijn de plannen al besproken met de bewoners, de plannen voor het middengedeelte zijn nieuw. Wethouder Annalies Usmany is enthousiast over de plannen: „De wijk wordt ruimer opgezet met meer groen, meer ruimte voor parkeren en een verbetering van de openbare ruimte. Zo wordt Opwierde-Zuid een wijk waar jong en oud veilig, duurzaam (aardgasvrij) en toekomstbestendig kan wonen.”

Sloop en nieuwbouw

Ongeveer 400 woningen in de wijk worden komende jaren vervangen door aardbevingsbestendige en zeer duurzame nieuwbouw. Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland is blij dat NCG duidelijkheid heeft gegeven voor de bewoners. Vrijdag wordt hiervoor een overeenkomst getekend tussen partijen. Met de start van dit project komt de versterkingsopgave echt op gang. Bijzonder aan dit project is dat het samen met de betrokken eigenaren en huurders is ontwikkeld. Met excursies, werksessies, ontwerpateliers zijn zij meegenomen in het proces rondom de sloop en nieuwbouw van hun woning. Ook zijn ze direct betrokken bij de keuze voor de aannemer.”

Het traject voor eigenaren en huurders met een bakstenen woning is na de zomer 2017 gestart. De eigenaren en huurders van vliesgevelwoningen kregen in mei 2018 het alternatief voor versterken, sloop en nieuwbouw, gepresenteerd. Zij doorlopen een soortgelijk traject als de bewoners van de bakstenen woningen. De eerste stappen naar een nieuwbouwplan zijn inmiddels gezet.

Voor de zomer werden de eerste bijeenkomsten en excursies georganiseerd. Hier dachten bewoners mee over een nieuw huis. Deze ingebrachte ideeën worden, waar mogelijk, meegenomen in de marktuitvraag naar de aannemer. Vanaf december pakt NCG dit samen met de bewoners weer verder op.

Alle betrokken partijen kijken of het mogelijk is de sloop en nieuwbouw van de vliesgevelwoningen en de bakstenen woningen met elkaar te combineren. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden eind 2019/begin 2020.