Henk Jan Bolding tijdelijk burgemeester Het Hogeland

UITHUIZEN - De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe gemeente Het Hogeland de Henk Jan Bolding benoemd als waarnemend burgemeester van Het Hogeland.

De benoeming gaat in per 1 januari 2019 en geldt tot het moment dat een burgemeester is benoemd door de Kroon.

Bolding (1955) was vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Daarvoor was hij vanaf 1992 gemeentesecretaris van Lelystad. Hij was ook voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen en vervulde verschillende toezichthoudende nevenfuncties. Bolding beschikt over een uitstekend netwerk - zowel landelijk als in het Noorden - dat hij ten dienste zal stellen van de nieuwe gemeente Het Hogeland.