Protest Historische Vereniging Loppersum tegen afsluiting spoorwegovergang Zuider Lopsterweg. Historische blunder

Het bestuur van De Historische Vereniging Loppersum (HVL) is fel gekant tegen de definitieve afsluiting van de spoorwegovergang in de Zuider Lopsterweg. Het bestuur heeft een protesbrief naar de directie van ProRail gestuurd.

‘Wij kunnen ons niet neerleggen bij het gepresenteerde plan,’ schrijft de vereniging. ‘Het plan omvat het beveiligen van vier spoorwegovergangen in de voormalige gemeente Loppersum. Met de nu gepresenteerde oplossingen voor de andere drie overwegen in de spoorlijn Groningen-Delfzijl kunnen we prima leven. Met de blijkbaar nu gekozen oplossing voor de overweg in de Zuiderlopsterweg kunnen we dat niet. We willen u behoeden voor het begaan van een cultuurhistorische blunder door het besluit te nemen de spoorwegovergang in de Zuiderlopsterweg te Loppersum definitief af te sluiten. De onverharde Zuiderlopsterweg is namelijk een zeker 800 jaar oud kerkpad tussen de dorpen Eenum en Loppersum.’

HVL verwijst ernaar dat dergelijke kerkpaden werden gebruikt door kerkgangers van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Over deze kerkpaden vonden ook processietochten plaats en werden overledenen naar het kerkhof gebracht. Het pad vormde een verbinding tussen Eenum en Loppersum, tot ver in de twintigste eeuw.

„Wij kunnen ons niet neerleggen bij het afsluiten van zo’n belangrijk cultuurhistorisch element in ons Groninger landschap. Ook vandaag de dag gebruiken nog dagelijks tientallen omwonenden het pad voor een wandeling of frisse neus. Elk jaar wordt rond Pasen een fakkeltocht georganiseerd en doet het heuveltje bij de overgang dienst als verbeelding van Golgotha, met stemmig aangelichte kruisen. Het afsluiten van de spoorwegovergang maakt een einde aan die traditie, maar ook aan het dagelijkse (of zelfs maar zondagse) wandelingetje van velen. Ook enkele wandelroutes, nota bene een NS-wandelroute, voeren over dit eeuwenoude pad.’

‘Na afsluiting wordt de Zuiderlopstersweg aan twee kanten een doodlopende weg. Daarmee wordt zowel de cultuurhistorische functie verwoest als het hedendaagse wandelplezier.’

‘We kunnen ons goed voorstellen dat ProRail om veiligheidsredenen, voor zowel personeel als passagiers als voor het materieel, spoorwegovergangen beter wil beveiligen. Maar u mag niet voorbij gaan aan de wensen en noden van omwonenden en belanghebbenden. Zo’n 800 personen hebben de petitie ondertekend waarin ze aangeven dat ze het niet eens zijn met de afsluiting van de Zuiderlopsterweg. ProRail kan toch niet doof blijven voor zo’n duidelijk signaal?’

HVL vindt de afgelopen zomer genomen maatregel eigenlijk prima. ‘De tijdelijke oplossing met dubbele ‘geschaarde’ hekken, zoals die nu wordt gehanteerd, voldoet voor wandelaars prima en voor personeel en passagiers kleven er weinig risico’s aan de huidige situatie. Bovendien is ze ook nog eens goedkoop. Alleen wandelaars kunnen nu gebruik maken van de overweg: bijna al het overige verkeer kan de spoorlijn niet passeren. ProRail voldoet met het plaatsen van deze hekken aan de veiligheidseisen. Er zijn oplossingen die nog meer veiligheid bieden, maar die brengen meer kosten met zich mee. Een lokale werkgroep die zich inspant de overweg open te houden voor wandelaars, heeft al verschillende voorstellen gedaan, zoals de aanleg van een voetbrug, maar heeft een voorkeur voor de aanleg van een voetgangerstunnel, zoals u van plan bent aan te leggen in de Gerichtsweg bij Eenum.’