Filmhub Noord leert kinderen bewuster naar film te kijken

Hoe leer je kinderen om kritisch naar film te kijken in een maatschappij waarin beeld een steeds grotere rol speelt?

Filmhub Noord ondersteunt professionals uit het onderwijs, film en kunsteducatie om kinderen bewuster te maken van wat ze zien en maken. Het noordelijke project voor filmonderwijs ontvangt voor twee jaar € 50.000 subsidie van de provincie.

Kennismaken met film

Het programma richt zich op jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Jongeren kunnen via activiteiten op school en in de praktijk kennis maken met film. Ze kunnen bijvoorbeeld via school deelnemen aan filmwedstrijden die zijn aangesloten bij bestaande filmfestivals in het Noorden. Leerkrachten en docenten met specifieke wensen voor filmonderwijs kunnen bij Filmhub Noord en zes kernpartners terecht voor advies, bijscholing en activiteiten. Veel kinderen groeien op zonder dat ze op school les krijgen over film, terwijl ze dagelijks veel filmpjes te zien krijgen. Door filmonderwijs leren kinderen om bewuster naar bewegende beelden te kijken.

Samenwerken

In de provincie Groningen, Drenthe en Fryslân komt een proeftuin voor de filmeducatiesector. De proeftuin bestaat uit een groep professionals uit het onderwijs, de film en kunsteducatie. Samen onderzoeken ze de beste manier om filmeducatie een vaste plek geven in het onderwijs. Ze willen de sector beter met elkaar verbinden door meer samen te werken en door kennis en ervaring te delen.

Filmhub Noord is het knooppunt voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe. Het is een samenwerking tussen Forum Groningen, Film in Friesland, Internationaal Filmfestival Assen, Keunstwurk, Kunstkade en Stichting Kunst & Cultuur. De drie noordelijke provincies dragen allemaal € 50.000 bij aan het programma, dat loopt tot en met het schooljaar 2022-2023.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.