Eemsdelta wil regering houden aan afspraak over vijf jaar geen huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning

De gemeente Eemsdelta wil de regering houden aan de afspraak om de komende vijf jaar geen asielzoekers met verblijfsvergunning te hoeven huisvesten.

Dit vanwege het nu al bestaande tekort aan de (wissel)woningen voor de omvangrijke versterkingsoperatie. Tijdens de provinciale regietafel vluchtelingen met daarbij vertegenwoordiging van de ministeries van BZK, Justitie en Veiligheid en het COA zijn de afspraken vastgesteld en naar buiten gebracht.

De gemeente heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per brief gevraagd de gemaakte afspraak over dispensatie wat betreft de huisvesting van vergunninghouders te bevestigen.

De provinciale regietafel vluchtelingen Groningen heeft aan het kabinet een aantal locaties aangeboden voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. Eén van de locaties is de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Farmsum.

Dispensatie voor vijf jaar

Het Groningse aanbod is aan voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is het ontzien van de gemeente Eemdelta de komende vijf jaar met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders

Begin oktober ontving de gemeente Eemsdelta van het ministerie een nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de eerste helft van 2022. Het college van B en W houdt de minister echter aan de gemaakte afspraken. Ook het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een dergelijk verzoek richting de minister doen toekomen.

‘Afspraken moeten zwart op wit worden bevestigd’

Burgemeester Gerard Beukema: „Eemsdelta heeft te maken met veruit de grootste versterkingsopgave in de regio, met 15.000 adressen opgenomen in het versterkingsprogramma. Er zijn te weinig (wissel)woningen om de versterkingsopgave in een maatschappelijk aanvaardbaar tempo te verwezenlijken. Dat betekent ook dat er te weinig woningen zijn, hoofdzakelijk in de sociale huursector, om aanvullende huishoudens te huisvesten. Ook vergunninghouders kunnen om deze reden niet worden gehuisvest. Door alle partijen is met begrip op het verzoek tot dispensatie gereageerd en er zijn afspraken over gemaakt. We willen dat deze afspraken zwart op wit worden bevestigd door de minister.”