Officiële opening en open huis Kruiskerk in Delfzijl

De verbouwde Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel 21 in Delfzijl wordt zaterdag 25 september officieel geopend.

Deze ingrijpende verbouwing heeft in de eerste helft van 2020 plaatsgevonden. Reden hiervoor was het besluit in 2019 om de kerkelijke activiteiten van de Protestantse Gemeente te Delfzijl te laten plaatsvinden in de Kruiskerk en het zalencentrum Het Anker. Dit besluit leidde er toe dat het kerkgebouw De Ark aan de Waddenweg werd gesloten. Dit gebouw is verhuurd aan de Voedselbank Eemsdelta. De kerk in Farmsum wordt nog gebruikt voor bijzondere diensten en concerten.

Het ontwerp voor de verbouwing is opgesteld door architect Pim van Dijk in samenspraak met een klankbordgroep, bestaande uit gemeenteleden. Een bouwcommissie heeft het gehele traject van de verbouwing begeleid. De coronapandemie heeft geen invloed gehad op de verbouwing. Vlak voor de zomer 2020 was de verbouwing gereed. Er is nu een multifunctionele kerkzaal gemaakt waarbij er ook de mogelijkheid is om diensten, met beeld en geluid, via internet uit te kunnen zenden. Ook is er een Stilte Centrum, dat tijdens de zomerperiode dagelijks geopend is. Begin 2021 is in het zalencentrum Het Anker een nieuwe toiletgroep aangelegd en zijn de zalen opnieuw geverfd. Hoewel er wel kerkdiensten worden gehouden is het bezoek tot nu toe beperkt vanwege de coronarichtlijnen. Aansluitend aan de officiële opening is er vanaf 15.30 uur tot 16.30 uur een Open Huis waar de inwoners van Delfzijl worden uitgenodigd het resultaat te bewonderen.