Spelen op een groen schoolplein

Mijn naam is Nadja Siersema, volksvertegenwoordiger voor GroenLinks in de provincie Groningen.

Statenlid Nadja Siersema stelt zich voor

"Mijn naam is Nadja Siersema, volksvertegenwoordiger voor GroenLinks in de provincie Groningen. Een aantal jaar geleden heb ik mij verkiesbaar gesteld, omdat ik niet langer langs de zijlijn wilde staan. Er gebeurt zo veel in onze provincie en als Statenlid kan ik meebeslissen over onderwerpen die mij aan het hart gaan. Groene schoolpleinen is een van de onderwerpen waar ik mij voor in zet, zodat steeds meer kinderen kunnen spelen op een schoolplein dat koel is in de zomer en kinderen laat genieten van natuur. Tot de verkiezingen van 2023 blijf ik mij hard maken voor natuur in onze provincie. Meer bos en minder bomenkap.

Daarnaast moeten we ons watersysteem aanpassen voor  droge zomers, door niet alleen water af te voeren, maar ook vast te houden. Ook vind ik het belangrijk kansen te creëren in onze regio’s. Bijvoorbeeld in Oost-Groningen: een prachtige regio om te wonen, werken en leven. Dat mag vaker gezegd worden. Ik nodig je uit samen met mij aan de slag te gaan en in te zetten op het vergroenen van de economie, zodat de provincie Groningen het voorbeeld wordt van de economie van de toekomst."


-------------------------------------------------

Voor meer informatie over Nadja Siersema en/of de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl
Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl