Praat online mee over de toekomst van de provincie Groningen

Groningers die zich betrokken voelen bij hun provincie maar niet altijd tijd hebben om naar bijeenkomsten te komen, kunnen terecht op het platform www.stemvanprovinciegroningen.nl. Daar krijgen ze de kans om digitaal mee te praten over plannen en beleid voor Groningen. Het eerste onderwerp waar over meegepraat kan worden is de provinciale Omgevingsvisie.

Meepraten

Het digitale platform maakt het gemakkelijk om mee te praten of voorstellen in te dienen. Zo wil de provincie inwoners vroeg betrekken bij het maken van plannen. Door online kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen willen we samen tot keuzes komen.

 

Stellingen

De komende weken kunnen bezoekers van het platform reageren op vragen en stellingen die onder andere gebaseerd zijn op een serie artikelen over onze leefomgeving in het Dagblad van het Noorden. Dit is het startpunt voor het gesprek over de toekomst van onze provincie en hoe we de ruimte gaan gebruiken. De reacties op het platform gebruikt de provincie als inbreng voor gesprekken met inwoners, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties over de Omgevingsvisie. Inwoners kunnen dan ook weer meedenken.

 

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie, waarin de plannen staan voor de inrichting en het gebruik van de omgeving. In de Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het beleid van andere overheden en belanghebbenden. Het document laat zien welke spanningen er bestaan tussen verschillende onderdelen die invloed hebben op onze leefomgeving, zoals windmolens, zonneparken, industrie, natuur en wonen.

 

Stimuleren

Het platform www.stemvanprovinciegroningen.nl is tot stand gekomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Programma Democratie

in Actie) en de provincie Groningen. Groningse gemeenten die dat willen kunnen het platform ook gebruiken. De gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt en Stadskanaal doen dat al. Daarmee wil de provincie online participatie in Groningen stimuleren en inwoners  een herkenbare plek geven om mee te kunnen praten.

 

-------------------------------------------------
Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl
Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl