Experimentele teelt van aardappelen en bonen in zilte grond Dubbele Dijk bij Bierum

Er komt een proef met de teelt van bonen en aardappelen in de zilte grond van de dubbele dijk bij Bierum.

In het proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur, waar eerder de teelt van garnalen is opgepakt, gaan initiatieven van Jan Henk Venema van de Rijksuniversiteit Groningen en Stefanie Vink van GreenFinch Research van start, Zij leggen proefvelden aan voor verschillende aardappelrassen en peulvruchten. Bouwe Ruiter van het bedrijf Landbouwe gaat meerdere oud-Groningse bonensoorten zaaien. Hij werkt daarbij samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein.

Landbouwgrond wordt steeds zilter

Doel van beide experimenten is te onderzoeken hoe de gewassen reageren op een arme, zilte bodem. „Het ontwikkelen van kennis en praktijkervaring met zilte teelt is belangrijk, omdat landbouwgrond wereldwijd steeds zouter wordt door klimaatverandering,” legt gedeputeerde Henk Staghouwer uit. „Om onze voedselproductie toekomstbestendig te maken, stimuleren we als provincie innovaties in de landbouw. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt pioniers daarvoor de ruimte.”

Intereressant proefgebied

De tweede dijk van de Dubbele Dijk is gemaakt van afgeschoven teeltaarde. De bodem tussen de dijken is daardoor schraal, zilt en heeft een matige structuur. Plantenfysioloog Jan Henk Venema: „Je kunt het vergelijken met hoe de bodem er naar verwachting over twintig à dertig jaar uitziet door verzilting en droogte. Dat maakt de Dubbele Dijk een interessant proefgebied voor de landbouw.”

De komende jaren gaan de onderzoekers verschillende aardappelrassen testen. Ook kijken ze welke schimmels en bacteriën in de bodem zitten en hoe ze de bodem kunnen verbeteren met wisselteelt. Daarvoor worden peulvruchten en haver gezaaid. Deze gewassen brengen meer stikstof en organische stof in de bodem en verbeteren de structuur.

Belangrijk is ook het antwoord op de vraag waarom het ene aardappelras meer zout kan verdragen dan het andere. Die kennis is interessant voor aardappelveredelaars als HZPC, waarmee wordt samengewerkt. „Zo kunnen de beste rassen geselecteerd worden voor de export,”weet Venema. „De exportgebieden van Gronings pootgoed krijgen immers ook steeds meer te maken met verzilting.”

Groningse streekproducten

De proef van Bouwe Ruiter richt zich op het telen van oud-Groningse bonenrassen als de Groninger strogele, Hendriks Reuzen en Bonties. „We onderzoeken of deze bonen ook onder zilte omstandigheden willen groeien.”

De bonen worden na de oogst gedroogd. De studenten van Van Hall Larenstein onderzoeken ook welke streekproducten je van de bonen kan maken.