Loodsenmonument terug op zeedijk in Delfzijl

DELFZIJL Het Loodsenmonument heeft sinds dinsdag weer een plek op de zeedijk in Delfzijl.

Het monument lag sinds 16 juli 2017 opgeslagen in verband met de dijkversterking van het Waterschap Noorderzijlvest én de aanleg van het nieuwe stadsstrand en de boulevard door de gemeente. Nu de dijk versterkt is en het nieuwe stadsstrand en de boulevard bijna klaar zijn, kunnen inwoners en andere bezoekers het teruggeplaatste Loodsenmonument weer bekijken.

Binding Loodsenmonument en havenstad

Wethouder Jan Menninga: „Het Loodsenmonument en de havenstad Delfzijl zijn sinds oktober 1922 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ons gelukt om het monument op bijna dezelfde plek terug te plaatsen. Binnenkort worden de zeven masten van de Wapperkunst Galerie teruggeplaatst en vlakbij Hoogwatum komt het Ede Staal monument te staan. Dat markeert het punt waar de kustzone langs Delfzijl een andere invulling heeft gekregen. Het is zeker de moeite waard om vanaf dit monument naar het nieuwe strand te lopen.”

Oktober 1921

In oktober 1921 verging tijdens een zware storm de loodsschoener Eems II. Op initiatief van de toenmalige Delfzijlster Handelsvereniging werd een comité opgericht om geld bijeen te brengen voor de nabestaanden. Een deel van het geld werd besteed aan het monument, ter nagedachtenis aan de omgekomen loodsen uit Delfzijl. Het Loodsenmonument werd op 21 oktober 1922 onthuld.

Officiële opening stadsstrand, boulevard en brug

De officiële opening van het nieuwe stadsstrand, de boulevard en de brug vindt, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, plaats op vrijdag 25 juni.

De provincie Groningen en het Waddenfonds dragen financieel bij aan het project Marconi Buitendijks. Daarnaast wordt het werk mogelijk gemaakt door vele partijen.