Deltares test dijk van in Eemsdelta gewonnen klei. Met als doel de zeedijk bij de Kerkhovenpolder hiermee te versterken

Het waterbouwkundig onderzoekinstituut Deltares in Delft test momenteel een dijk van in Eemsdelta gewonnen klei. Waterschap Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij de Kerkhovenpolder bij Woldendorp te versterken.

In de Detagoot van Deltares is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd. Deze wordt vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm.

Deze test is onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond.

Slib zweeft ‘voor de deur’ in het water

De klei is gewonnen uit kwelders voor de kust van Delfzijl en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder in Groningen te versterken tot een zogeheten brede groene dijk.

‘We willen een dijk aanleggen van klei – en niet van asfalt - omdat deze mooi in het Natura2000-landschap past’, licht projectmanager Erik Jolink van het waterschap in een persbericht toe.

‘In plaats van 100.000 vrachtwagens klei van elders te halen gebruiken we de klei die in de vorm van grote hoeveelheden slib ‘voor de deur’ in het water zweeft. Hiermee zorgen we voor een veilige dijk en verbeteren we de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium.’

Met de testresultaten kan het waterschap de benodigde laagdikte van de klei op de brede groene dijk berekenen.