Inwoners Sappemeer-Noord zijn bang dat er toch een zonnepark komt bij het Achterdiep. Ze plaatsen een bankje in het historische lintlandschap en schrijven gemeente Midden-Groningen een brief

Meerdere keren werd inwoners van Sappemeer door wethouder en burgemeester verzekerd dat er geen zonnepark bij het Achterdiep komt, wegens gebrek aan draagkracht. Toch zien bewoners dat er kabels worden aangelegd vanaf Kropswolde naar de Siepweg en het Achterdiep.

Dat schrijven bewoners in een brief aan de raad van Midden-Groningen.

‘Er vinden allerlei werkzaamheden plaats in onze omgeving, die wij niet begrijpen. Eerst werden mantelbuizen geboord aan de Rijksweg, van Sappemeer tot aan de Woldweg in Kropswolde en nu verricht een bedrijf dat kabels aanlegt graafwerkzaamheden aan de Laveiweg en Siepweg.’

Stilletjes aangelegd

De inwoners zijn bang dat een zonnepark stilletjes wordt aangelegd en doorgedrukt. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit buitengewoon onwenselijk zou zijn, en onzorgvuldig naar bewoners toe. Dit kan ook niet gebeuren, is in tegenspraak met alle toezeggingen van de gemeente aan bewoners.’

Zonne-industrieterrein

De bewoners vragen de gemeenteraad voor opheldering te zorgen. ‘De verantwoordelijk wethouder heeft eerder al erkend dat bij de totstandkoming van het huidige beleidsplan en plankaart, juridische, procedurele fouten zijn gemaakt. De bewoners van Sappemeer-Noord dan wel het Platform Sappemeer Noord en Oost zijn hierbij niet betrokken geweest. Hierdoor is ons cultuurhistorisch woon- en leefgebied aangewezen als zonne-industrieterrein.’

Kwaliteit leefomgeving onder druk

Opvattingen over windmolens en zonneparken op landbouwgrond zijn aan het veranderen onder zowel burgers, bestuurders als deskundigen, stellen de briefschrijvers. ‘Nieuwe inzichten van wetenschap en techniek en de nu al verregaande aantasting van ons Groninger landschap vereisen een hernieuwde formulering van het beleid hierover. De kwaliteit van onze directe woon- en leefomgeving staat onder druk.’

Bankje

Zaterdag vanaf 14.00 uur plaatsen de briefschrijvers een bankje op het Achterdiep, waar mensen kunnen ‘verpozen en genieten van het prachtige uitzicht en de luchten’. Op deze manier willen ze aandacht vragen voor de dreiging van nog een zonnepark.