Boek Schipperen schippers- en predikantsvrouw Willie Zeldenrust-ten Harkel

DELFZIJL Willie Zeldenrust-ten Harkel heeft het boek Schipperen uitgebracht. De Friese schrijfster heeft banden met Delfzijl. „In onze schippersperiode hebben we Delfzijl diverse malen bezocht. Wij losten met ons schip de ‘Bert-Jan” grind bij Lommerts en zilverzand bij de aluminiumfabriek, waarna dikwijls zout werd geladen voor Belgische bestemmingen. Ook zijn we nog regelmatig in Delfzijl te vinden, omdat mijn man bij de Baptistengemeente Havenlicht als predikant de prediking mag verzorgen. Hij heeft op latere leeftijd de theologische opleiding gedaan. Dus van schipper naar predikant.”

„Een tijdlang hebben mijn lotgevallen als schippersvrouw met de titel ‘tussen wal en schip’ in het blad ‘Binnenvaart’ gestaan. Op 5 maart komt mijn boek ‘Schipperen’ uit, waarin deze verhalen zijn opgenomen. Het wordt uitgegeven door Scholten Uitgeverij in Zwolle.”

Voorwoord uit het boek:

‘Als heel jong meisje van de wal kreeg ik verkering met een jongen van het water. Na ons huwelijk was hij de schipper en ik de schippersvrouw. De consequentie van mijn huwelijk was dat ik letterlijk in de huwelijksboot stapte, want ik ging het schip op. Ik wist niets, maar dan ook niets van het varen af en ik tuimelde van de ene verbazing in de andere. Ik kwam in een compleet andere wereld terecht en dat vergde een groot aanpassingsvermogen, iets waarin ik maar mondjesmaat geslaagd ben. Ik bleef figuurlijk hangen tussen wal en schip. Ik was en bleef een schippersvrouw van de koude grond. Hoewel we na ruim twee jaar aan de wal zijn gegaan, bood deze, relatief korte, periode veel schrijversstof en daarom heb ik mijn lotgevallen als schippersvrouw met de nodige zelfspot aan het papier toevertrouwd. Toen ik mij op het echte schrijverspad waagde en mijn verhalen ‘Tussen wal en schip’ in een binnenvaartblad waren gepubliceerd, wilde ik ze ook gebruiken als voorbeeld voor een geestelijke les. Dat heeft geresulteerd in mijn derde boek: Schipperen.’

Het is een boek waarin humor en ernst elkaar afwisselen.

‘Schipperen’ komt voor € 16,95 in de (christelijke) boekwinkel te liggen. Wanneer het boek voor 1 maart 2021 per mail bij de schrijfster wordt besteld, komt het zonder extra kosten, gesigneerd en met een kleine attentie naar u toe.

Email : w.zeldenrust@ziggo.nl Website : www.willietenharkel.com Facebook : Willie Zeldenrust-ten Hark.