LBE wil aanpak continue (rode) verlichting windmolens Geefsweer

FARMSUM Sinds kort is het gebied tussen Farmsum en Wagenborgen na zonsondergang in rood gehuld door de verlichting van de windmolens van Windpark Geefsweer. Dit is van grote afstand te zien. Martijn Meijer van Lokaal Belang Eemsdelta (LBE) weet dat er alternatieve verlichting mogelijk is en vraagt het college van B en W van de gemeente Eemsdelta daar mee aan de slag te gaan.

„De afgelopen weken ontvingen wij van inwoners van omliggende dorpen enkele klachten over deze verlichting,” laat Meijer in een verklaring weten. „Mensen vinden het lelijk, maar klagen ook dat het hun (nacht)rust verstoort. In de pers hebben we de afgelopen weken kunnen lezen dat dezelfde klachten ook spelen bij de inwoners nabij Windpark N33.”

„Wij begrijpen dat windmolenparken qua verlichting aan strenge regels zijn gebonden in verband met de luchtvaart. Zo moeten molens met een tiphoogte tussen 150 en 210 meter hoogte ook verlichting hebben halverwege de mast. We kunnen echter in het Dagblad van het Noorden van 7 december lezen dat er ook alternatieven zijn. In dat artikel zegt Gert-Jan Veldink, lector aan de Hanzehogeschool Groningen, dat het sinds juni mogelijk is om de lampen op de turbines in te schakelen met behulp van radar. Wanneer die vliegtuigen waarneemt, krijgt het windmolenpark een seintje om de lampen te ontsteken.”

„PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag diende in de Tweede Kamer een motie in waarin hij de regering vraagt om alternatieven voor de hinderlijke verlichting van windmolens. Deze motie werd op dinsdag 8 december door een meerderheid aangenomen.”

Meijer vraagt of het college bereid is ‘om samen met de exploitanten van windpark Geefsweer uitbreiding windpark Zuid en eventueel in samenspraak met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat te kijken naar alternatieve manieren om de windmolens te verlichten.’