Veel minder blazers ESD

DELFZIJL Het aantal blazers bij ESD is in 2020 behoorlijk minder dan het jaar ervoor.

In 2019 waren er nog 52 blazers, in 2020 is dat aantal terruggelopen naar 6. ‘Sinds mei 2020 is het rustig bij ESD,’ schrijft het bedrijf in een reactie. ‘In juni en juli zijn er nog blazers geweest van een lagere categorie (respectievelijk categorie 2 en 3), waarvan de impact op de omgeving gering is en die niet tot klachten hebben geleid.’

ESD is voorzichtig optimistisch over de reductie van 90% van de blazers, maar wil nog niet te vroeg juichen. ‘We hebben nog niet helemaal de cycli van de seizoenen doorlopen en er komt nog een (nat) voorjaar aan.”

Vocht is één van de belangrijkste oorzaken van de blazers. ‘De maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de blazers te reduceren liggen vooral in de technische sfeer.”

ESD spreekt van configuratie van het ovenproces. ‘Dat willen zeggen constructie, samenstelling én het bedrijven van de ovens is anders aangepakt. Maar er is bijvoorbeeld ook winst geboekt door de oven op een andere manier op te starten.