Sloop en sanering Delfzicht ziekenhuis vraagt 2,7 miljoen voorbereidingskrediet

DELFZIJL De gemeente Delfzijl wil woningen gaan bouwen op het terrein van het voormalige Delfzicht ziekenhuis. Om het gebouw te slopen is een voorlopige toezegging van bijna 2,7 miljoen euro nodig.

De gemeente wil een definitief besluit nemen over de sloop en sanering van het terrein aan Jachtlaan 50 in Delfzijl. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de sloop en sanering van de ziekenhuislocatie voor een bedrag van € 2.320.000, - en € 250.000, - voor daarmee samenhangende plankosten.

Het definitieve sloopbedrag ligt aanzienlijk hoger.

Voor grootschalige projecten, kan het noodzakelijk zijn om vooruitlopend op de goedkeuring van het krediet, al substantiële uitgaven te doen. Ten einde dergelijke voorbereidingskosten in beeld te houden en te beheersen, kan de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen.

Als de raad besluit tot beschikbaarstelling van het definitieve krediet, dan wordt het voorbereidingskrediet toegevoegd aan de investering. Als de investering niet tot stand komt dan wordt het voorbereidingskrediet in één keer afgeschreven ten laste van het begrotingssaldo.