Proefdijk van gedroogd lokaal slib achter Woldendorp is klaar

DELFZIJL Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape een 40 meter lange proefdijk aangelegd voor de zeedijk bij de Dollard achter de Reiderwolderpolder bij Woldendorp.

Deze proefdijk is gebouwd met klei, afkomstig uit de kleirijperijen waarin slib uit het zeehavenkanaal van Delfzijl en polder Breebaart is gebruikt. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.

Onderzoeker Wouter van der Star van EcoShape licht toe: „Met de proeven willen we wetenschappelijk aantonen dat met het lokaal beschikbare materiaal een veilige dijk kan worden gemaakt.”

Erik Jolink van waterschap Hunze en Aa’s vult aan: „We laten zien dat we met materiaal dat we lokaal aantreffen of winnen en dat (net) niet aan de formele klei-eisen voldoet, toch dijken kunnen bouwen. We passen het ontwerp aan, aan de eigenschappen van de lokale klei, om ook met dit materiaal een veilige dijk te kunnen bouwen. Dit levert natuurwinst op, omdat het slib niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard zweeft en omdat we korte transportafstanden hebben.”

Brede Groene Dijk

De bouw van deze proefdijk is onderdeel van het demonstratieproject Brede Groene Dijk. De zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. De proefdijk levert kennis op om de Brede Groene Dijk op de juiste manier aan te leggen. Bedoeling is dat de huidige zeedijk in de toekomst breder wordt afgewerkt met een dikke laag klei, begroeid met gras. Voordat hier in 2022 mee wordt begonnen, willen de partijen weten hoe de soorten klei het beste kunnen worden verwerkt. Bovendien wordt bij deze proefdijk ook goed gekeken naar de constructie. Voor meer informatie over de Brede Groene Dijk verwijzen wij u naar https://www.hunzeenaas.nl/projecten/brede-groene-dijk/.

Minder troebel

Er wordt gebouwd met gedroogd slib uit de Eems-Dollard. Het slib is afkomstig van twee locaties: zeehavenkanaal van Delfzijl en de natuurpolder Breebaart. Door grootschalig slib te gebruiken uit de Eems-Dollard wordt het water daar minder troebel. Zo verbetert de ecologische kwaliteit van het estuarium.

In de projecten De Kleirijperij en Brede Groene Dijk wordt samengewerkt met Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Waddenfonds, Provincie Groningen, Groninger Landschap, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de kweldereigenaren.