Vijf woningen op plek verhuisd bedrijf Roodeschool

ROODESCHOOL Met de verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf is in Roodeschool een ruimtelijk en verkeerskundig knelpunt opgelost. Het bedrijf zat aan de Tilweg en de Hooilandseweg in het dorp. Het is nu gevestigd aan de Hooilandseweg buiten de bebouwde kom.

De oude bedrijfspanden zijn inmiddels bijna allemaal gesloopt. Het college wil op het perceel woningbouw mogelijk maken. Daar is een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Het college heeft besloten de procedure daarvoor te starten.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: „De bouw van woningen in kleinere kernen draagt flink bij aan de leefbaarheid en de aantrekkingskracht. Dorpsbelangen Roodeschool juicht woningbouw in het dorp dan ook toe. En daarom werken we graag mee aan de wijziging van het bestemmingsplan. Die moet de bouw van vijf vrijstaande woningen mogelijk maken.”

De voormalige gemeente Eemsmond heeft het bedrijfsperceel met subsidie van NCG aangekocht.

Omwonenden worden tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld op de plannen te reageren. Het definitieve bestemmingsplan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.