Appingedam aangesloten bij landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid

APPINGEDAM Wethouder Annalies Usmany heeft deze week haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Het doel is met dit programma de trend van eenzaamheid in de gemeente te doorbreken.

Usmany tekende een intentieverklaring met de vijf pijlers van het actieprogramma. Dat deed zij tijdens een ontmoeting in het ASWA-gebouw met een afvaardiging van de Damster Coalitie tegen Eenzaamheid.

„Eenzaamheid kan zomaar ontstaan,” weet Usmany „en kan grote gevolgen hebben. Het signaleren, voorkomen en tegengaan ervan heeft daarom onze prioriteit. Dit doen we samen met coalitiepartners, op de werkvloer, in de buurtvereniging, in de kerk, in de sportkantine, met de buren, klanten/cliënten.”

Meer dan 80 organisaties

In 2016 heeft de gemeente Appingedam ‘Eenzaamheid’ opgenomen in het gezondheidsbeleid. De Damster Coalitie tegen Eenzaamheid bestaat sinds 2017. Er zijn nu al meer dan 80 organisaties die een handtekening hebben gezet onder het manifest. De bereidheid om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan is groot in de gemeente Appingedam.

De gemeente Appingedam is door de ondertekening nu officieel aangesloten bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid. De Damster Coalitie krijgt ondersteuning en advies van het ministerie van VWS.

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 150 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Meer informatie is te verkrijgen via Engelina Eissens, regisseur eenzaamheid, ASWA-Welzijn: 0596-623315 of e.eissens@aswa-welzijn.nl.