Kleintje Schild als alternatief voor Schildweek

STEENDAM Het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer houdt in het weekend van 15 en 16 augustus Kleintje Schild. Dit als alternatief voor de 75ste Schildweek die dit jaar niet door kon gaan vanwege covid-19.

“Normaal gezien hadden we de 75ste Schildweek van 17 tot en met 23 juli”, aldus bestuurslid Wim Wind. “We wilden toch graag wat voor de zeilers doen. Toen de richtlijnen voor het organiseren werden verruimd besloten we dit te gaan doen. Nog geen dingen eromheen, sec de wedstrijden. “Aan het Kleintje Schild kunnen alle open eenheidsklassen en de windsurfer LT meedoen. “De 16 kwadraat, laser en de optimist zijn veel op het Schildmeer dus die klassen zullen ook het best vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er ook de sailhorse. Daar komt dit jaar de flitsklasse voor de jeugd bij. Ook de windsurfers hebben aangegeven dat ze komen. Er is wel animo voor Kleintje Schild, we hebben al de nodige aanmeldingen. We hopen op zo’n 75 deelnemers en 50 boten. Tijdens de Schildweek hebben we 150 deelnemers met ruim 100 boten.”

Inschrijven voor het Kleintje Schild kan via zeilverenigingschildmeer.nl/ evenementen/kleintje-schild/ “Mensen kunnen komen kijken, het is vanaf de wal te volgen, je kan bijvoorbeeld kijken vanaf de Otter en de Tijd (voorheen Boei 12) en ook vanaf het strand is het goed zichtbaar.

Regatta

In het weekend van drie en vier oktober is er de Schildmeer Regatta voor alle open eenheidsklassen en de windsurfer LT. “Dit evenement stond al in de planning. Het is vergelijkbaar met wat we 15 en 16 augustus doen. We doen dit in samenwerking met de stichting Jeugdwedstrijdzeilen. Zij organiseren trainingen en wedstrijden en ze wilden graag aanhaken om toch wedstrijden te kunnen bieden nu. Het merendeel van de deelnemers zal dan jeugd zijn. We verwachten een bootje of vijftig, zestig met een aantal volwassen zeilers erbij.” Inschrijven hiervoor kan via zeilverenigingschildmeer.nl/ evenementen/ schildmeer-regatta/

De 75ste Schildweek zelf is doorgeschoven naar 23 tot en met 29 juli volgend jaar. “We waren al enigszins bezig voor dit jaar. We hebben een draaiboek dat wij volgen en dat maakt het organiseren van de wedstrijden vrij makkelijk. We doen dit al zoveel jaar, we zijn goed op elkaar ingespeeld. De aankondiging etcetera zijn we in januari mee bezig.” De dingen die er normaal gezien omheen zijn zoals feestavonden en de zeilersbarbecue organiseert organiseert de horeca.

”Dit jaar kunnen de zeilers wel een hapje eten, uiteraard volgens de RIVM richtlijnen.” De zeskamp en spellenavond organiseert de vereniging zelf. Kijk voor meer informatie op www.zeilverenigingschildmeer.nl..