Nieuw kwelderlandschap Delfzijl eind 2020 toegankelijk voor bezoekers

DELFZIJL Loco-burgemeester Jan Menninga heeft namens het college van B en W vrijdagmiddag meegeholpen bij het verwijderen van het eerste hek van de één kilometer lange omheining van het nieuwe kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl.

Bij de aanleg werd het terrein afgeschermd voor bezoekers, omdat de ondergrond niet draagkrachtig genoeg was. Twee jaar geleden ging er zelfs een kraan kopje onder. Inmiddels ontwikkelt de natuur zich op de kwelders en is de ondergrond stabiel.

„Met het weghalen van de omheining is er nu vrij zicht,” zegt wethouder Jan Menninga. „We kregen signalen van inwoners, dat ze graag weer zonder barrières over de Eems willen kijken. Echter, het weghalen van de omheining betekent niet dat het kwelderlandschap vanaf vandaag toegankelijk is voor bezoekers.”

Aanleg pad en kijkwierde

Het nieuwe kwelderlandschap is eind 2020 deels toegankelijk voor publiek via een nog aan te leggen kwelderpad vanaf het strand. Ook komt er een verhoging in het kwelderlandschap, een kijkwierde die een beetje te vergelijken is met de zeehondenkijkwand bij Termunten. Vanaf deze wierde kunnen bezoekers het twee hectare grote vogelbroedeiland zien of over de Eems turen.

De vegetatie die op de kwelders moet ontstaan, houdt ook zand vast. De begroeiing voorkomt dat bij harde wind zand over de kades waait en overlast veroorzaakt voor ondernemers. Wethouder Menninga: „We moeten de natuur de kans geven zich verder te ontwikkelen. Daarom is het van groot belang dat het kwelderlandschap nog niet betreden wordt. Met een tijdelijk bouwbord gaan we bezoekers hierop attenderen.”

Internationale aandacht

Het ontstaan van het nieuwe kwelderlandschap is dusdanig bijzonder dat het intussen wereldwijd de aandacht trekt. Universiteiten, kenniscentra en bedrijven volgen het ontstaansproces nauwgezet en zullen de komende periode ook langskomen om alles met eigen ogen te aanschouwen.

170 mensen bedenken naam nieuwe brug

Voor de inrichting van het kwelderlandschap worden de laatste voorbereidingen getroffen. Volgens planning vinden de werkzaamheden dit najaar plaats. Eind 2020 is het gehele project Marconi Buitendijks klaar: de aanleg van een nieuw kwelderlandschap, een boulevard, een verhoogd zandstrand en het realiseren van een nieuwe brug die het centrum van de havenstad met het strand en het Wadden Werelderfgoed verbindt. Er hebben inmiddels 170 mensen gereageerd op de oproep van de gemeente om een naam voor de brug te verzinnen. De huidige Keerweerbrug blijft overigens bestaan

De provincie Groningen en het Waddenfonds dragen financieel bij aan het project Marconi Buitendijks. Daarnaast wordt het werk mogelijk gemaakt door vele partijen. Kijk voor meer informatie over Programma Marconi op www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi.