In Meeden begint de victorie: megatransport Tennet moet buitenom

De meer dan 100 inwoners van Meeden die bezwaar maakten tegen een omgevingsvergunning voor zware snoei en kap van bomen aan de Hereweg, kunnen opgelucht adem halen. De vergunning is ingetrokken.

Het college van B en W van Midden-Groningen heeft afgelopen dinsdag deze vorig najaar aan zichzelf verleende vergunning ingetrokken.

Het ‘zwaar’ snoeien van een dertigtal bomen en de voorgenomen kap van drie bomen, moesten een megatransport door netbeheerder TenneT mogelijk maken. De netbeheerder wilde drie transformatoren over de Hereweg dwars door Meeden naar hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot rijden.

300 meter weg worden aangelegd

B en W van Midden-Groningen stellen nu voor de drie 380 kV-transformatoren, waarvan de grootste 8.40 meter hoog, 5.80 meter breed en 15,7 meter lang is, achterlangs het dorp over het Windpark N33 te vervoeren. Daar loopt in de lengte van Meeden een weg, die via een afslag van de N33 te bereiken is.

Om de oversteek naar Beneden Veensloot te maken moet nog 300 meter weg worden aangelegd.

Het college neemt het advies van de onafhankelijke commissie bezwaar- en beroep over. Die stelde de bezwaarmakende Meedenaren eerder in het gelijk. De alternatieve route, die door het windpark N33, zou onvoldoende zijn meegewogen.

Zo min mogelijk impact voor de omgeving

Wethouder Jan Jakob Boersma: ,,Meeden heeft zichtbaar te maken met de gevolgen van de energietransitie in Nederland en daarbuiten. De noodzaak en het belang van uitbreiding van het transformatorstation staan niet ter discussie. Wij blijven in gesprek met alle betrokken partijen om in deze uitzonderlijke situatie tot een aanvaardbaar alternatief te komen met zo min mogelijk impact voor de leefomgeving.”

Onvoldoende helder

In november 2019 noemde wethouder Jaap Borg (VVD) deze route nog onmogelijk. ,,Er zitten wat lastige slingers in de weg en er liggen daar gasleidingen.’’ TenneT zou haar bezwaren tegen alternatieve routes volgens de commissie beroep en bezwaar ‘onvoldoende helder hebben gemaakt’. Deze transformatoren moeten van het A.G. Wildervanckkanaal in Veendam naar het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot in Meeden worden gebracht.

Rondweg aan de noordkant van het dorp

In april hamerden inwoners van Meeden op de aanleg van een nieuwe rondweg aan de noordkant van het dorp. Meedenaren wezen toen op de grote wind- en zonneparken in de omgeving van het dorp. Het hoogspanningsstation aan Beneden Veensloot en de stikstoffabriek aan de overkant van het A.G. Wildervanckkanaal. ,,Het transport van zwaar materieel gaat straks dag en nacht door.’’

Het hoogspanningsstation Meeden bestaat al vijftig jaar en is een belangrijk nationaal en internationaal knooppunt voor elektriciteit.

TenneT is en blijft in overleg

Franscé Verdeuzeldonk in een reactie namens TenneT: ,,TenneT is op de hoogte van het besluit. We gaan ons erop beraden. We zijn ons bewust van de impact van transporten door het dorp. Onze verantwoordelijkheid is natuurlijk een blijvend betrouwbare elektriciteitsvoorziening regelen.’’

,,In Noord-Nederland zijn we daarom op diverse plaatsen druk met onderhoud, versterken en waar nodig vernieuwen van het hoogspanningsnetwerk. Ook op het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot zijn we bezig. Met de gemeente Midden-Groningen zijn en blijven we in overleg. Een afspraak voor na de zomervakantie is al gemaakt.’’