Kinderen 't Zandt tijdens actieve aan de slag met volwassen uitdagingen

‘T ZANDT De gemeente Loppersum hield woensdag, samen met ConsultingKids, voor zo'n twintig kinderen uit 't Zandt een sportieve, creatieve middag.

Uiteraard om hen een leuke tijd te bezorgen, maar ook om op een speelse manier hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Op Landgoed DeCamping zijn de kinderen aan de slag gegaan met volwassen uitdagingen. Zo is hen bijvoorbeeld gevraagd: Hoe kun je de leukste plek in het dorp nog leuker maken? Welke plek is dit eigenlijk, wat maakt het daar leuk? En hoe laat je iedereen weten dat dit leuk is? Aan het eind van de middag deelde wethouder Schollema aan alle kinderen ijsjes uit en nam het uitgewerkte resultaat van de kinderen in ontvangst.

„De problematiek rondom de gaswinning raakt niet alleen volwassenen,” legt wethouder Bé Schollema uit. „Ook onze kinderen hebben te maken met deze situatie. Zij wonen, leren en spelen vaak langere tijd in een bouwput, zij worden blootgesteld aan lawaai, onrust, spanningen thuis en moeten bijvoorbeeld meerdere keren verhuizen.

Weerbaarheid vergroten

De gemeente heeft, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd, een project opgestart om laagdrempelig, aangepast op hun eigen beleefwereld hun weerbaarheid te vergroten. Schollema: „Wij moeten er samen voor zorgen dat we van hen 'gezonde inwoners' maken, die weten hoe ze met tegenslagen om moeten gaan en zich beseffen dat er altijd een stip op de horizon is waar je naar toe werkt.”

Het project

De gemeente Loppersum wil graag van kinderen zelf horen wat zij als obstakels/knelpunten zien in hun directe leefomgeving. Waar lopen ze tegen aan, ook op emotioneel vlak? Welke oplossingsrichtingen zijn er om hun leven in deze context fijner en beter te maken en hoe kunnen ze dat zelf in de praktijk brengen. De middag in 't Zandt was de eerste activiteit uit dat project.