Start bouw kindcentrum RENN4 en Berjarijke in Appingedam

APPINGEDAM Gespecialiseerd onderwijs, begeleiding en behandeling komen onder één dak in Appingedam.

De bouw van het nieuwe kindcentrum RENN4 en tijdelijke huisvesting voor kindcentrum OPwierde en kindcentrum Olingertil is gestart. Dinsdagmiddag gaven wethouder Lea van der Tuin, enkele leerlingen en Yvonne Beishuizen namens RENN4 het officiële startsein door de onthulling van het bouwbord.

De eerste heipalen zijn afgelopen week de grond in geslagen. Het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd voor leerlingen die het basisonderwijs volgen en een extra ondersteuningsbehoefte hebben. S(B)O De Delta/ Bladergroen Appingedam (RENN4) zoekt daarbij de samenwerking met expertisecentrum Berjarijke (onderdeel van Cosis). Berjarijke gaat met twee groepen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar meeverhuizen naar de nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting

Het nieuwe kindcentrum kan naar verwachting in het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen. Het biedt dan eerst huisvesting voor de leerlingen en personeel van kindcentra Olingertil en OPwierde. Deze schoolgebouwen moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. Als dit klaar is, verhuizen ze terug naar de versterkte gebouwen en kan het nieuwe kindcentrum in gebruik worden genomen door S(BO) De Delta/Bladergroen Appingedam en Berjarijke. Het nieuwe gebouw krijgt tijdelijk extra ruimtes in een schil om het hoofdgebouw. De extra ruimtes worden weggehaald bij de definitieve huisvesting.

Schoolerf

Ook verkeerskundig gaat er één en ander gebeuren rond het nieuwe kindcentrum. De weg tussen het nieuwe kindcentrum RENN4 en kindcentrum Olingermeeden wordt omgelegd. Hierdoor ontstaat er een autovrije ruimte (schoolerf) tussen de schoolgebouwen.