Ruim drie ton voor sociaal aspect versterkingsoperatie Delfzijl Noord

DELFZIJL Versterking gaat niet alleen over stenen maar vooral over mensen. Onder dit motto werken bewoners van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ), Acantus en gemeente Delfzijl samen aan een sociaal programma voor Delfzijl Noord.

De gemeente ondersteunt dit met € 328.000,-. Met dit geld komt er extra ondersteuning voor de belangengroep, de maatschappelijke inzet van de Stichting Welzijn & Dienstverlening en de mogelijkheid om sociale projecten uit te voeren in 2020/2021. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 25 juni.

Wethouder Meindert Joostens: „Ik ben blij dat bewoners, Acantus en gemeente samen willen zorgen voor een goede begeleiding van bewoners naar de nieuwe woonplek. Maar we willen ook dat de huidige goede leefbaarheid tijdens alle werkzaamheden blijft behouden. Ook vind ik het belangrijk dat de we ons samen maximaal inzetten om de onderlinge verbinding tussen inwoners te behouden en te versterken. Met dit programma wil de gemeente dit ondersteunen.

Bijeenkomsten en excursies

Bewoners zo goed mogelijk betrokken houden bij de ontwikkelingen in hun buurt, is een belangrijk aspect. Dat gebeurt door BVZ goede kansen te geven voor belangenbehartiging van de bewoners. Er komen ook bijeenkomsten waar bewoners mee kunnen denken over hun buurt en elkaar kunnen leren kennen.

Het programma wil verder een aanzet geven om kinderen en jongeren als toekomstige bewoners te laten investeren in hun nieuwe wijk en zo kansen en mogelijkheden creëren. Hiervoor komt extra begeleiding voor kinderen tijdens en na schooltijd. Ook worden kinderen en jongeren betrokken bij wat er komt kijken bij sloop en nieuwbouw.

Een aantal bewoners moet de kans krijgen om mee te doen of werkervaring op te doen bij de werkzaamheden in hun nieuwe wijk. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over stage en werkplekken bij sloop of de inrichting van tuinen en openbaar groen.

Om de nieuwe bewoners zich thuis te laten voelen in hun buurt, zet de werkgroep sociale wijkvernieuwing in op kennismaking en ontmoeting tussen de bewoners, bijvoorbeeld door excursies of workshops.