Ruim 14 miljoen voor (ver)nieuwbouw vier scholen Delfzijl

DELFZIJL Het college van B en W van de gemeente Delfzijl wil ruim 14 miljoen euro uittrekken voor de vier kindcentra Delfzijl West, Delfzijl Noord, Tuikwerd en bassischool Het Baken

Het gaat om €10.950.000,- voor de realisatie van het nieuwe kindcentrum Delfzijl West; € 2.320.000,- voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw van het schoolgebouw voor basisschool Het Baken in Delfzijl; € 517.000,- ten behoeve van de voorbereidings- en ontwerpfase betreffende de ontwikkelingen van kindcentrum Delfzijl Noord en € 608.000,- ten hoeve van de voorbereidings- en ontwerpfase betreffende de ontwikkelingen van kindcentrum Tuikwerd.

De bedragen zijn opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl.

Wethouder Jan Menninga: „De terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van de krimp en de noodzakelijke versterkingsmaatregelen zijn aangegrepen als kans om de onderwijshuisvesting te vernieuwen. De nieuwe aardbevingsbestendige kindcentra dragen bij aan een goed en toekomstbestendig onderwijs in Delfzijl. Schoolbesturen en gemeente hebben daarom gezamenlijk besloten om voor Delfzijl West en Delfzijl Noord een nieuw integraal kindcentrum te realiseren ter vervanging van de huidige scholen. Bij Brede School Tuikwerd vindt vervangende nieuwbouw of bouwkundige versterking plaats. Dit resulteert dan ook in een kindcentrum in Tuikwerd. Basisschool Het Baken krijgt een aardbevings- en toekomstbestendig gebouw op dezelfde plek als het huidige schoolgebouw.”

Kindcentrum Delfzijl West

Kindcentrum Delfzijl-West biedt straks onderdak aan basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en kinderopvang Kids2b. De locatie van het nieuwe kindcentrum is de groenstrook bij de Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan in Delfzijl. Het huidige gebouw van De Windroos maakt onderdeel uit van het nieuwe kindcentrum en is meegenomen in het ontwerp. De Windroos wordt daarvoor bouwkundig versterkt.

Basisschool Het Baken

Basisschool Het Baken krijgt op dezelfde plek als waar het huidige schoolgebouw staat een nieuw, aardbevingsbestendig gebouw. Het Baken is in april verhuisd naar het voormalige gebouw van de Farmsumerborg in Farmsum. Het schoolgebouw van Het Baken wordt rond de zomer gesloopt. Het nieuwe schoolgebouw wordt in maart 2021 opgeleverd.

Kindcentrum Delfzijl Noord

Samen met Kindcentrum Noord, bestaande uit Onderwijs Marenland en Kids2b, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw kindcentrum op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl. Het nieuwe kindcentrum is ter vervanging van het onderwijs- en kinderopvang gedeelte in de huidige Brede School Noord.

Kindcentrum Tuikwerd

OBS De Garven, CBS De Vore en kinderopvang Kids2b vormen samen momenteel Brede School Tuikwerd. Voor kindcentrum Tuikwerd vindt vervangende nieuwbouw of bouwkundig versterken van het huidige gebouw plaats.

Scholenplan Delfzijl

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarin 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

De raad neemt over alle kredieten in de raadsvergadering van 28 mei een besluit.