Opvang coronapatiënten in Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl van start

DELFZIJL Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl de afgelopen periode getransformeerd tot een coronakliniek voor opvang van 47 patiënten met corona in de regio.

Het gaat hierbij om patiënten die nog verder moeten herstellen na een ziekenhuisopname en om ouderen met corona die niet meer thuis kunnen blijven en revalidatie, verpleging, verzorging of palliatieve zorg nodig hebben.

Revalidatiecentrum Eemsdelta was nog maar drie maanden geopend toen dit besluit (op 30 maart) genomen werd. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen Zonnehuisgroep Noord en De Hoven. Sinds vorige week kunnen mensen met corona terecht in het centrum.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is hard gewerkt om het revalidatiecentrum daarvoor gereed te maken. De medewerkers zijn in korte tijd geschoold in de speciale zorg die wordt gegeven. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen en de mentale kant van het omgaan met mensen met corona. Om de 24-uurs zorg te garanderen is een samenwerking met huisartsen tot stand gebracht. Er is een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan, zoals het aanbrengen van sluizen en belijning, en ten behoeve van het regelen van de toevoer van de benodigde middelen en materialen.

Zorgmedewerkers, ICT’ ers, medewerkers van de technische en facilitaire dienst hebben met veel enthousiasme gewerkt om zowel de organisatie als het gebouw en de faciliteiten zo snel mogelijk in gereedheid te brengen.

Gedegen voorbereiding

“Toen de vraag bij ons kwam voor opvang van mensen met corona zijn we eerst goed nagegaan om welk type patiënt het gaat,” vertelt Anneke Mossou, manager behandeldienst en nauw betrokken bij de voorbereidingen van het tot stand komen van de opvang. „Welke zorg nodig is en of we verantwoorde zorg kunnen bieden. Een gedegen voorbereiding is heel belangrijk. Alles moet op orde zijn zowel in personele, materiële en organisatorische zin. We zijn ambitieus en willen het in één keer goed doen, ondanks de korte voorbereidingstijd.”

15 huisartsen

„Het is geweldig dat bijvoorbeeld een team van 15 huisartsen zich gaat inzetten om de 24-uurs medische zorg te garanderen. Onze specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist blijven ter ondersteuning voorlopig op de achterhand aanwezig tijdens de diensten. De fysiotherapeuten, logopedist, ergotherapeut en diëtiste van het revalidatiecentrum gaan, daar waar nodig, de patiënten behandelen en ondersteunen”.

Solidariteit

Jose Hulstijn, manager van het revalidatiecentrum, geeft aan dat ze juist bij deze opvang de samenwerking binnen het team extra van belang is. „Dat we nu opvang gaan verlenen aan mensen met corona heeft impact op de medewerkers. Maar er heerst vooral het gevoel van solidariteit, om iets te kunnen betekenen voor onze medemens en dat is heel fijn. Voor wie, om welke reden dan ook, liever niet op de locatie wilde blijven werken, hebben we een passende werkplek op een andere locatie van Zonnehuisgroep Noord of De Hoven gevonden.”

Speciale protocollen

„Tijdens de scholing hebben we uiteraard aandacht besteed aan de speciale protocollen en de zorgverlening aan patiënten met corona. Onder het motto ‘samen heel blijven’ is veel aandacht besteed aan de mentale gezondheid en veerkracht van medewerkers in de zorg. Iedere medewerker heeft een buddy binnen het team en daarnaast is er na iedere dienst een speciaal moment om even stil te staan bij wat er gebeurd is. Een speciaal team van van Lentis ondersteunt ons hierbij.”

„Wat ons enorm goed heeft gedaan is het grote aantal reacties op de oproep voor extra medewerkers,” merken beide dames. „Mensen willen graag hun steentje bijdragen aan deze zorg en daarnaast krijgen we vaak de opmerking dat men het zo geweldig vindt dat we dit in Delfzijl gaan bieden.”