Met een pro-actieve arbodienst voorkomt u ziekteverzuim

Aangeboden door: Preventix

Werkgevers in Nederland zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Door aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen, houden zij hun bedrijf gezond. Boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo voorkomen.

Een van de kerntaken van een arbodienst is het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Hier zijn meerdere arbeidsdeskundigen bij betrokken, zoals een arbeidshygiënist, een arbeid- en organisatiedeskundige, een veiligheidskundige en een bedrijfsarts.

Bedrijfsarts verplicht  

De Wet verbeting poortwachter heeft het doel om het aantal langdurig zieken terug te dringen. Snel en effectief ingrijpen moet er voor zorgen dat het verzuim teruggedrongen wordt. Heeft u een zieke werknemer? Dan bent u verplicht om uw werknemer te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Binnen zes weken moet de arts advies uitbrengen en een probleemanalyse opstellen. Op basis van deze analyse stellen werkgever en werknemer een plan van aanpak op voor de re-integratie. De bedrijfsarts is er dus voor beide partijen. Hij is gespecialiseerd op het gebied van werk en gezondheid en brengt onafhankelijk advies uit. Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te bezoeken voor individuele, arbeids-gerelateerde gezondheidsvragen. Werkgevers hebben hierin de taak om de werknemers te attenderen op het open spreekuur dat hiervoor in het leven is geroepen.

Pro-actief ziekteverzuimbeleid en preventief maatwerk

Bedrijven krijgen bij een arbodienst als Preventix altijd een vaste bedrijfsarts toegewezen en dat resulteert in (preventief) maatwerk. Preventix heeft een landelijke dekking met het serviceniveau van een kleine dienstverlener. Organisaties zijn er aan het juiste adres voor advies dat zich pro-actief richt op het voorkomen van verzuim. Preventix is in heel Nederland vertegenwoordigd. Ook uw bedrijf zijn wij graag van dienst.

Waar kan Preventix u bij helpen?

Een partij die u kan ondersteunen bij verzuimbegeleiding is Preventix. Maar de dienstverlening van deze arbodienst reikt verder dan dat. De dienstverlening is ook gericht op het verschaffen van meer inzicht in de organisatie van de opdrachtgever en op een een goede communicatie. Ons totale werkgebied bestaat uit de volgende kerntaken:

• Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van verzuim;

• Overleg met de preventiemedewerker van de opdrachtgever;

• Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid;

• Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) naar de persoonlijke gezondheidsrisico’s van werknemers;

• Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

• Het houden van een open spreekuur voor medewerkers;

• Werknemers snel en zo verantwoord mogelijk weer aan het werk helpen.  

Wilt u hier meer over weten? Dan nodigen wij u uit om contact mens ons op te nemen. Ook als u op zoek bent naar actuele informatie over ziekteverzuim als gevolg van de coronacrisis, kunnen wij u correct informeren. Onze adviseurs staan voor u klaar. Bel voor meer informatie naar: 088 – 7007700.