Midden-Groningen doet als eerste een poging tot digitaal vergaderen (en wie wil interrumperen stuurt een appje)

Voor zover bekend gaat de gemeenteraad van Midden-Groningen (33 personen) donderdagavond als eerste in de provincie videovergaderen. Wie wil interrumperen stuurt een appje naar de raadsgriffier.

Op Twitter deelt Niels Joostens (ChristenUnie) een cartoon van Fokke en Sukke die vergaderen via Rainbow. ‘Ik zie je wel, maar hoor je niet’, aldus Fokke, waarop Sukke reageert: ‘Ik hoor je wel, maar zie je niet’.

Joostens: ,,Fokke en Sukke geven op een mooie manier weer hoe de oefensessie van de raad van Midden-Groningen verliep. Hopelijk gaat het donderdag beter dan tijdens de generale repetitie.’’

Techniek niet gebruiksvriendelijk

,,De techniek voor videoconferenties blijkt niet echt geschikt voor grote groepen’’, stelt Mieke Bouwman, raadsgriffier Midden-Groningen vast. ,,Tien personen is al veel, laat staan 33. Die techniek is ook niet echt gebruiksvriendelijk, terwijl er ook raadsleden zijn die onbekend zijn met de techniek.’’

Al met al lijkt de eerste digitale raadsvergadering in de provincie Groningen, waarbij 33 raadsleden thuis aanschuiven, een huzarenstukje te worden.

Interrumperen middels een appje

In de raadszaal in Slochteren zijn donderdagavond (19.30 uur) aanwezig burgemeester Adriaan Hoogendoorn, voorzitter van de gemeenteraad, vice voorzitter Hans Haze, Mieke Bouwman (raadsgriffier) en ondersteuning van griffie en ICT.

De fracties hebben afgesproken dat hun bijdragen kort en bondig zijn. Wie wil interrumperen stuurt een appje naar de raadsgriffier. ,,Ik sein dan de voorzitter in’’, aldus Bouwman, ,,die het woord geeft aan degene die de interruptie wil plegen.’’

Het is behelpen

Belangrijkste punt van besluitvorming is een aanvullend pakket bezuinigingen van 3 miljoen euro. Verder wat hamerstukken, interne beleidsstukken en de ontbinding van stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS).

,,Het is behelpen’’, aldus Bouwman, ,,maar we proberen op deze manier te voorkomen dat de besluitvorming stagneert en de heleboel stil komt te liggen. Er is totaal geen zicht op wanneer de gemeenteraad weer bij elkaar kan komen.’’